top of page

Gizlilik Politikası ve Sözleşmesi

Son güncellenme: 21/09/2023

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır.

Biz, Yiğit Yazılım, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz. Bu belge hem bilgilendirme, hem de bir sözleşme niteliğindedir. 

Uygulama içinde Kendi hesabınızı oluştururken. "Gizlilik Politikası ve Sözleşmesini Okudum Anladım" kutucuğunu işaretleyerek, bu belgede verilen tüm bilgileri okuyup anladığınızı belirtmiş ve uyulması gereken tüm kurallara uymayı kabul etmiş olursunuz. Belgenin sonunda Uygulamanın mesajlaşma alanı içinde uyulması gereken kurallar ile ilgili bilgiler yer alacak. Bu nedenle bu belgeyi dikkatlice okuyunuz.

 

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kimlik, (isim, soy isim, doğum tarihi gibi) iletişim, (adres, e-posta adresi gibi) özlük,  bilgileriniz aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak saklanıp işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; hizmetlerimizden faydalanabilmeniz amacıyla sizlerle sözleşmeler kurabilmek, sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde ve aramızdaki sözleşmelere uygun olarak yerine getirebilmek, bu sözleşmelerden doğan haklarınızın tarafınızca kullanılmasını sağlayabilmek, ürün ve hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve bu gelişmelerden sizleri haberdar edebilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve saklanacaktır.

Toplanan Kişisel Verileriniz, çerezler halinde mobil cihazınızda saklanmaz, hiçbir 3. şahıs, resmi kurum yada özel/Tüzel kişiler ile paylaşılmaz. Sadece talep edilmesi halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir. Bunun dışında saklanan verileriniz, hiç bir şekilde her hangi bir amaçla paylaşılmamaktadır.

Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz ?

E-posta Adresi ve Parola: Uygulama içinde hesap oluştururken aktif olarak kullandığınız bir eposta adresine ve sadece sizin belirlediğiniz, bizim tarafımızdan bile görülemeyen ve müdahale edilemeyen parola bilgisine ihtiyaç duyulur. Hesabınıza giriş yaparken bu verilere ihtiyaç duyulduğundan, güvenli bir şekilde e-posta ve parola bilgileriniz saklanır ve hiç bir kullanıcı ile de paylaşılmaz. Parola bilginizi yalnızca siz yönetebilir, ihtiyaç duyduğunuz takdirde yalnızca siz uygulama içinden değiştirebilirsiniz. Ayrıca giriş parolanızı unuttuğunuz takdirde yine uygulama içinden sıfırlama e-postası gönderilmesi talebinde bulunabilirsiniz.

Gerçek veya Takma Adınız: Uygulamamız kullanıcıların birbiri ile bilgi alışverişinde bulunabileceği, tecrübelerini paylaşabileceği bir mesajlaşma alanı içerir. Bu alanda atılan tüm mesajlar kullanıcıların adları ve profil resimleri ile birlikte görüntülenir. Kullanıcıların sizi tanıması için gerçek adınızı yada bir takma ad kullanabilirsiniz. istediğiniz zaman bu alanı uygulama içinden değiştirebilirsiniz.

Doğum Tarihiniz: Uygulamamız kullanıcıların birbiri ile bilgi alışverişinde bulunabileceği, tecrübelerini paylaşabileceği bir mesajlaşma alanı içerir. Bu alanda yapılan paylaşımlar uygulamanın amacı ve bazı yasal yaptırımlar gereği 18 yaşından küçük bir çocuk için uygun olmayabileceğinden, 18 yaşından büyük olduğunuzu teyit etmek amacı ile doğum tarihi bilginiz istenir. Ayrıca doğum tarihi bilginiz ile otomatik olarak yaşınız hesaplanır. Mesajlaşma alanı içinde diğer kullanıcılar profil resminize tıkladığında yaşınıza da görüntüler. Not: Bu alan daha sonra değiştirilemez.

Yaşadığınız Yer (konumunuz): Uygulama içinde hesap oluştururken sizden bir de yaşadığınız yer bilgisi (Örneğin: Fatsa / ORDU) istenir. Bu alan kullanıcıların hangi memleketten olduklarını rahatlıkla görebilmeleri ve daha samimi sohbetler yapabilmeleri amacı ile düşünülmüştür. Bu alan mobil cihazınızdan herhangi bir gps konum bilgisi almaz. Sadece hesap oluştururken sizin gireceğiniz bilgiden ibarettir. Bu alanı isterseniz boş bırakabilirsiniz. Bu alan boş bırakıldığında, diğer kullanıcılar mesajlaşma alanı içinde profil resminizin üzerine tıkladığında, Yaşadığınız yer ile ilgili bir bilgi göremez. Zaten bir veri girmediğiniz için de bu bilgi saklanmamış olur.

Mesleğiniz: Yine uygulama içinde hesap oluştururken sizden bir de Meslek bilgisi istenir. Bu alan hangi meslek gruplarından kişilerin uygulamamıza ilgi duyup kullandığını tespit etmemiz açısından konulması düşünülmüş bir alandır. Ayrıca tüm kullanıcılar sohbet ettiği kişilerin hangi meslekten olduğunu görebilir ve aynı meslek gurubundaki kişiler daha samimi sohbetler yapabilirler. Bu alan da yine isteğe bağlı olarak boş bırakılabilir. Eğer hesap oluştururken bu alanı boş bırakırsanız, diğer kullanıcılar mesajlaşma alanı içinde profil resmi üzerine tıkladığında meslek bilginizi göremez. Zaten bir veri girmediğiniz için de bu bilgi saklanmamış olur.

Cinsiyetiniz: yine uygulama içinde hesap oluştururken sizden bir de Cinsiyet bilgisi istenir. Bu alan bayan kullanıcılara pozitif ayrımcılık yapılarak, daha hoş görülü ve saygılı olunması yönünde bir farkındalık oluşturması amacı ile düşünülmüştür. Bay kullanıcılar ile bayan kullanıcıların gönderdiği mesajlar farklı renklendirilir (açık mavi ve açık pembe). Böylece kullanıcılar mesaj yazan kişilerin cinsiyetlerini de gözeterek, özellikle bayan kullanıcılara, daha nazik ve hoş görülü mesajlar iletebilirler.  

LOG Kayıtları

Kanundan doğan zorunluluklar (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) uygulama içindeki bazı etkinlikleriniz kayıt altında tutulur. Kaydı tutulan bilgiler şu şekildedir: 

Yeni bir hesap oluşturduğunuzda,

Mevcut hesabınızı sildiğinizde,

Mevcut hesabınızda bir değişiklik yaptığınızda, (Önceki ve değiştirilmiş hali ile)

kendi yorumunuzu (mesajınızı) sildiğinizde veya yönetici sizin yorumunuzu sildiğinde, (silinen mesaj içeriği ile)

Yukarıda belirtilen bu eylemler, eylemi gerçekleştiren kullanıcının, hesabını oluştururken paylaşılmasına izin verdiği kişisel bilgileri ve eylemin gerçekleştiği tarih / saat bilgileri ile birlikte, en az 6 ay süresince saklanır. Bu bilgiler adli ve idari makamlar hukuki gerekçeler ile istemediği sürece hiç bir şekilde kullanılmaz ve paylaşılmaz.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere digitalyusuf52@gmail.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Uygulama Mesajlaşma Alanı İçinde Uyulması Gereken Kurallar

Daha önce de belirtildiği üzere, uygulamamız üye olan (Hesap açan) kullanıcıların birbirleri ile bilgi paylaşımında bulunabilecekleri bir mesajlaşma (Yorum) alanı içerir. Kullanıcılar istediği zaman mesaj gönderebilir, başka bir kullanıcının mesajına cevap yazabilir, başka bir kullanıcının mesajını beğenebilir veya uygunsuz bir mesajlaşma görüldüğü takdirde bu mesajı yöneticiye şikayet edebilir. Bu alan bir çok kullanıcının ortak kullandığı bir alan olduğundan uyulması gereken bazı kuralların konulması zaruri bir ihtiyaçtır. Eğer uygulama içinde hesap oluşturup mesajlaşma alanını kullanırsanız uymanız gereken bir dizi basit kuralı belirtmek isteriz: 

Hiç bir kullanıcı uygulamayı kullanan diğer kullanıcıların şahsına veya ailesine hakaret veya küçük düşürücü ifadeler içeren mesajlar paylaşamaz. 

Hiç bir kullanıcı, Devletin bölünmez bütünlüğünü hiçe sayan, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Terör Örgütü olarak tanımladığı, hiçbir yasa dışı örgütü yada başka bir oluşumu meşrulaştıran, öven veya savunan, ifadeler içeren mesajlar paylaşamaz.

Hiç bir kullanıcı, diğer kullanıcıların veya toplumun genelinin kutsal saydığı dini inanışına veya bir başka kutsalına saygısızlık, hakaret veya küçük düşürücü ifadeler içeren mesajlar paylaşamaz. Herkes birbirinin kutsalına ve inanışına saygı göstermek durumundadır.

Kullanıcılardan, herhangi bir siyasi partiyi öven savunan veya tam tersi aşağılayıp değersizleştiren hatta hakaret içeren, kullanıcılar arasında ayrımcılığa sebep olabilecek mesaj paylaşımlarından uzak durmalarını rica etmekteyiz. Elbette herkesin bir siyasi görüşü vardır. Düşüncelerimizi ifade eden mesajlar paylaşırken, diğer kullanıcıların düşüncelerine saygı göstermek durumundayız.

Uygulama içinde kullanıcılar, mobil cihazlarının resim galerisinden seçtikleri veya kameradan çektikleri resimleri mesajlaşma alanı içinden tüm kullanıcılar ile paylaşabilirler. Hiç bir kullanıcı, bu alandan, çıplaklık veya müstehcenlik içeren, toplumun kabul gördüğü ahlaki değerlerini hiçe sayan resim paylaşımında bulunamaz. 

Evet birkaç uyulması gereken kuralı sizinle paylaştık. Bu kurallar ihtiyaç doğrultusunda değiştirilebilir veya yeni kurallar eklenebilir. Herhangi bir değişiklik yapıldığı takdirde, tüm kullanıcılar ile bu durum paylaşılacaktır.

Yukarıda belirtilen uyulması gereken kurallar ihlal edildiğinde. ihlali gerçekleştiren kullanıcının mesajını, uygulama içinde şikayet edebilirsiniz. yöneticiler tüm şikayet edilen mesajları değerlendirir ve uygunsuz içerikli mesajlara uyarı işaretleri koyar. mesajları şikayet ve uyarı alan kullanıcılar mesajlarını kendileri silebilirler. Eğer herhangi bir kullanıcı tüm uyarılara rağmen, yukarıda belirtilen kurallara aykırı mesaj paylaşımlarında bulunmaya devam eder ve uygunsuz içerikli mesajlarını kendileri silmezlerse bu mesajlar Yönetici tarafından silinir. 

Sözleşme 

Sizlere talepleriniz doğrultusunda hizmet sunabilmek amacıyla, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin hangi amaçlar ile toplanıp kullanıldığını açıkladık, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca bu politika ve sözleşme kurallarını kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Uygulamanın hesap oluşturmak mesajlaşma ve oluşturacağınız Döviz ve Altın varlıklarınızın her yerden erişilebilir halde olması için gereklidir. Uygulama içinde hesap oluşturmadan Altın ve Döviz Kurları, Çevirici ve Haber içerik sayfalarını kullanabilirsiniz. Sadece bu alanları kullanacaksanız, Hesap oluşturmanıza gerek yoktur, bu sözleşme kuralları sizin için geçerli değildir. Fakat mesajlaşma alanını ve Altın / Döviz varlıkları oluşturmak ve mesajlara ve varlık bilgilerinize her cihazdan ulaşabilmek istiyorsanız. Hesap oluşturmak ve bu sözleşmeyi kabul ettiğinizi belirtmek durumundasınız. Eğer sözleşmeyi kabul ediyorsanız. Hesabınızı oluştururken sayfanın altındaki Gizlilik Politikasını ve Sözleşmesini Okudum Kabul ediyorum kutucuğunu işaretlemelisiniz.

Ayrıntılı bilgi için bizimle digitalyusuf52@gmail.com e-mail adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

bottom of page